СШ3 – Технолошке операције - машине, апарати и операције са аутоматиком, 12. час: Дестилација, типови течних смеша...

Предавач: Далибор Пантић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред