СШ3 – Физичка хемија, 9. час: Термодинамика. Унутрашња енергија

Име предавача: Јелена Дулић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред