СШ3 – Физичка хемија, 11. час: Примена првог закона термодинамике

Предавач: Јасмина Јаконић Јанић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред