СШ3 – Технологија графичког материјала, 7. час: Синтетски полимери

Предавач: Николина Малиновић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред