СШ3 – Технолошке операције, 14. час: Ректификација

Предавач: Далибор Пантић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред