СШ3 – Технолошке операције - машине, апарати и операције са аутоматиком, 21. час: Адсорпција и уређаји за адсорпцију

Предавач: Далибор Пантић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред