СШ3 – Технолошке операције - ашине, апарати и операције, 5. час: Пренос топлоте мешањем, пренос топлоте зрачењем

Име предавача: Светозар Токовић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред