СШ3 – Технолошке операције, машине, апарати и операције са аутоматиком, 13. час: Дестилациони уређаји и фрак. дестилација

Предавач: Далибор Пантић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред