СШ3 – Физичка хемија, 17. час: Топлотни ефекти хемијских реакција, Хесов закон

Предавач: Кристина Вукашиновић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред