ДО – Припрема за учење кроз рад: Припрема и израда заварене конструкције према цртежу БЗБ2

Инструктор: Марко Црнковић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад