ДО – Припрема за учење кроз рад: Израда једног од детаља из приручника о полагању матурског испита

Предавач: Катарина Глоговац

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад