ДО – Припрема за учење кроз рад: Обрада масивног дрвета – израда елемената везе

Предавач: Зоран Јоксимовић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад