ДО – Припрема за учење кроз рад: Прерада дрвета

Предавачи: Игор Крчајић и Тамара Мандић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад