ДО – Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем: Замена брегастог вратила

Предавач: Момчило Величковић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад