ДО – Припрема за учење кроз рад: Поправка центрифугалне пумпе

Практичну наставу изводи: Дамир Тошић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад