ДО – Машинска обрада на конвенционалним машинама: Израда више отвора симетрично и несиметрично распоређених на обрадку

Предавач: Иван Гаљак

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад