ДО – Припрема за учење кроз рад: Припрема и поступак израде монтажних делова за странице контејнера

Предавач: Радован Ивковић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад