ДО – Столарство: Коначно димензионисање предмета рада – обрада дрвета рендисањем

Предавач: Зоран Грујовић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад