ДО – Технологија браварских радова и основе браварских радова: Гасно заваривање – опрема, основни и додатни материјал

Предавач: Драган Вујовић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад