ДО – Машинство и обрада метала: Обрада турпијањем

Предавач: Драгана Миросавић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад