ДО – Припрема за учење кроз рад: Припрема и израда заварене конструкције према цртежу БЗА5

Инструктор: Марко Црнковић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад