ДО – Припрема за учење кроз рад: Кројење фурнира и технолошки процеси за фурнирање

Предавач: Зоран Јоксимовић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад