ДО – Машинска обрада на НУ машинама: Стругање, 2. час

Инструктор: Стефан Живковић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад