ДО – Машинска обрада на НУ машинама: Глодање, 1. час

Инструктор: Горан Павловић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад