ДО – Основе браварских радова: Ручно урезивање и нарезивање навоја

Предавач: Добросав Јовановић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад