ДО – Припрема за учење кроз рад: Израда женске Т мајице

Предавач: Ана Жигманов Вуковић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад