ДО – Системи хеликоптера: Провера команди лета хеликоптера помоћу хидро стола

Предавач: потпуковник Ненад Нововић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад