ДО – Припрема за учење кроз рад: Репаратура машинских делова

Предавач: Јовица Илић

Дуално образовање - Теме за учење кроз рад