СШ3 – Рачуноводство, 1. час: Евиденција робе – врсте вредности робе, документација у робном промету, појам калкулације

Предавач: Наташа Петровић

Економија, право и администрација – 3. разред