СШ3 – Рачуноводство, 13. час: Евиденција набавке робе по малопродајним ценама у финансијском и робном књиговодству

Предавачи: Наташа Петровић и Јелена Кнежевић

Економија, право и администрација – 3. разред