СШ3 – Рачуноводство, 8. час: Евиденција потраживања од купаца са порезом на додату вредност

Предавач: Сања Николић

Економија, право и администрација – 3. разред