СШ3 – Економија 3, 3. час: Стратегијски и оперативни менаџмент

Предавач: Милица Радић

Економија, право и администрација – 3. разред