СШ3 – Право, 6. час: Појам и врсте доцње, обезбеђење уговорних облигација

Предавач: Мирјана Радуловић

Економија, право и администрација – 3. разред