СШ3 – Пословна економија 3, 10. час: Награђивање запослених

Предавач: Драгана Стојановић

Економија, право и администрација – 3. разред