СШ3 – Рачуноводство, 2. час: Евиденција залихе робе по набавној цени

Предавач: Јелена Кнежевић

Економија, право и администрација – 3. разред