СШ3 – Пословна економија, 1. час: Однос планирања, предвиђања, одлучивања и контроле

Предавач: Марија Шиник

Економија, право и администрација – 3. разред