СШ3 – Рачуноводство, 3. час: Евиденција новчаних средстава на текућем рачуну и у благајни

Име предавача: Нина Диклић

Економија, право и администрација – 3. разред