СШ3 – Пословна економија, 11. час: Организациона култура

Предавач: Драгана Стојановић

Економија, право и администрација – 3. разред