СШ3 – Рачуноводство, 20. час: Евиденција временских разграничења расхода и прихода

Предавач: Светлана Јакшић и Љиљана Живић

Економија, право и администрација – 3. разред