СШ3 – Право, 2. час: Појам и врсте облигација

Име предавача: Ивана Митић Вучковић

Економија, право и администрација – 3. разред