СШ3 – Основи правних поступака 3, 4. час: Рокови и повраћај у пређашње стање

Име предавача: Татјана Станковић

Економија, право и администрација – 3. разред