СШ3 – Пословна економија, 5. час: Подела рада и специјализација посла, иновација у структури и трајању радног времена

Предавач: Сања Келеман:

Економија, право и администрација – 3. разред