СШ3 – Рачуноводство, 15. час: Евиденција расхода – зараде

Предавачи: Наташа Петровић и Јелена Кнежевић

Економија, право и администрација – 3. разред