СШ3 – Право, 25. час: Појам хартија од вредности

Предавач: Далиборка Марјановић

Економија, право и администрација – 3. разред