СШ3 – Рачуноводство, 14. час: Евиденција расхода – пословни расходи

Предавачи: Наташа Петровић и Јелена Кнежевић

Економија, право и администрација – 3. разред