ДО – Пројектовање технолошких система – израда радних предмета и комплетне техничко-технолошке документације, 2. део

Предавач: Тони Смиљанић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање