ДО – Електрични погони и опрема: Мотори једносмерне струје

Предавач: Милан Поповић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање