ДО – Основе електротехнике: Променљиви отпорник као реостат – симулација у програму NI MULTISIM, 1. deo

Предавач: Горан Мићевић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање