ДО – Машински елементи: Спојнице

Предавач: Јелена Јовановић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање