ДО – Прерада и одлагање чврстог отпада: Општи принципи санитарног депоновања

Предавач: Владимир Миљковић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање